søk
 1. Fremskaffe nødvendig grunnlagsmateriale for å definere oppgaven. F.eks. hvilket sted/steder skal det utføres flomberegninger for, hvilken størrelse/gjentaksintervall på flommen er ønsket, med mere.
 2. Få oversikt over nedbørfeltet. Bestem feltparametere med NEVINA. Ta vare på shapefilen da denne kan lastes opp i NVE Seriekart
 3. Er det utført flomberegninger i vassdraget tidligere? I kartløsningen Flomfarerapporter finner du oversikt over tidligere utførte flomberegninger for diverse formål.
 4. Velg ut aktuelle målestasjoner og dataserier gjennom kartapplikasjonen NVE Seriekart. Her kan du filtrere ut de målestasjoner som oppfyller brukerdefinerte kriterier. Perfekt for identifisering av representative stasjoner
 5. Datakontroll - det er alltid viktig å gjøre en kvalitetskontroll av alle data som inkluderes i en flomanalyse.
 6. Utfør flomfrekvensanalyser som anbefalt i Veiledningsdokumentet til Seija som akkurat nå er erstattet med veiledning under Flomportalen
 7. Utfør nedbør-avløpsmodellering som anbefalt under "Nedbør-avløpsmodeller" (eksempelvis PQRUT, rasjonale formel, HBV, HEC-HMS, etc..)
 8. Sammenlign resultatene mellom metodene, sammenlignbare stasjoner, eventuelle tidligere beregninger og diskuter.
 9. Velg endelige flomstørrelser ut fra en samlet faglig vurdering.
 10. Utfør en følsomhetsanalyse som beskrevet etter anbefalinger i Veiledningsdokumentet til Seija som akkurat nå er erstattet med veiledning under Flomportalen.
 11. Vurdere effekten av klimaendringer og legg til et eventuelt klimapåslag. Oversikt over de fylkesvise klimaprofilene finnes på Klimaservicesenteret