søk

Når en planlegger utbygging i eller langs elver og bekker, må det tas hensyn til krav om sikkerhet mot flom, først og fremst ved å unngå utbygging i områder som er utsatt for flom og oversvømmelse. Ved utbygging må tiltakene dimensjoneres slik at kravene i retningslinjer/lovverk blir oppfylt. Når det skal utføres en flomberegning, er det viktig på forhånd å avklare hvilke krav og forutsetninger som skal ligge til grunn for beregningen.