søk

NEVINA (Nedbørfelt- og vannføringsindeksanalyse) er en karttjeneste der du kan beregne nedbørfelt, feltparametere,  flom- og lavvannsindekser for et fritt valgt punkt i vassdraget.

Les mer om NEVINA her.

Kontakt

Flomberegningsrapporter er en kartløsning som gir oversikt over utførte flomberegninger og gjeldende flomsonekart i Norge

Klikk her for å åpne kartløsningen

Skred og Vassdragsavdelingen

NVEs Seriekart gir oversikt over alle NVEs målepunkter. Dette omfatter alle måleparametere og også nedlagte stasjoner

Aslak Wegner Eide

NVE Atlas inneholder de fleste av NVEs tematiske kartdata og er etatens hovedkarttjeneste på internett. 
Tips & triks for NVE Atlas finner du her.

Kontakt

seNorge.no viser oppdaterte kart for snø, vær, vann og klima for Norge (døgn, måneder, år, klimaperioder og klima scenarioer). seNorge inneholder døgndata for vær, vann og snø helt tilbake til 1958, samt prognoser for neste 9 døgn. 

Kontakt