søk

Fremskaffe nødvendig grunnlagsmateriale for å definere oppgaven. F.eks. hvilket sted/steder skal det utføres flomberegninger for, hvilken størrelse/gjentaksintervall på flommen er ønsket, med mere.

For mer informasjon les her.

Decorative map

Map location pin Kart

NVE Atlas er en karttjeneste som kan gi deg mye av den nødvendige informasjonen du trenger.

NVE Atlas