søk

 

Velkommen til NVEs veiledningssider for hvordan vi utfører flomberegninger i Norge. Sidene er utarbeidet for å samle NVEs veiledningsmateriale ett sted for å sikre entydig og oppdatert informasjon ut til våre brukere. Gjennom denne web-løsningen skal det være kort vei til alle aktuelle verktøy og applikasjoner som brukes i flomberegningsanalyser. Det er imidlertid viktig å påpeke at NVE anbefaler at flomberegninger utelukkende utføres av personer med tung vannfaglig bakgrunn.

vannkraftnve

 

 

 

Kontaktinformasjon

Flomportalen@nve.no

 

Her (eller noen annet sted) må det også komme en liste/lenker til aktuelle relaterte prosjekter som det jobbes med i NVE (eller arrangeres i NVE regi eller NVE er på en eller annen måte involvert i).