Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Flomportalen

 

Velkommen til NVEs veiledningssider for hvordan vi utfører flomberegninger i Norge. Sidene er utarbeidet for å samle NVEs veiledningsmateriale ett sted for å sikre entydig og oppdatert informasjon ut til våre brukere. Gjennom denne web-løsningen skal det være kort vei til alle aktuelle verktøy og applikasjoner som brukes i flomberegningsanalyser. Det er imidlertid viktig å påpeke at NVE anbefaler at flomberegninger utelukkende utføres av personer med tung vannfaglig bakgrunn.

vannkraftnve

 

 

 

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
  at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\websites\beta.nve.no\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\websites\beta.nve.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 21
System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
  at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\websites\beta.nve.no\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\websites\beta.nve.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 21

Kontaktinformasjon

Flomportalen@nve.no

 

Her (eller noen annet sted) må det også komme en liste/lenker til aktuelle relaterte prosjekter som det jobbes med i NVE (eller arrangeres i NVE regi eller NVE er på en eller annen måte involvert i).