søk

Ved menneskelige inngrep og gjentetting av flater, vil bakken miste sin evne til å infiltrere vann og overflateavrenningen og flomstørrelsene vil øke. Metodene beskrevet her omfatter ikke urbaniserte felt. Avrenning fra tette flater vurderes gjerne ved bruk av nedbørintensitet og den rasjonale formel med konsentrasjonstid beregnet for urbane felt. Dersom nedbørfeltet i liten grad (noen få prosent) er påvirket av urbanisering kan metodene som er beskrevet naturlige felt likevel brukes.