Lokale flomfrekvensanalyser

 

For lokal flomfrekvensanalyse anbefaler rapporten at man skal fortsette med eksisterende praksis og bruke GEV-fordelingen hvis man har mer enn 50 år med data og Gumbel fordelingen hvis man har mellom 30 og 50 år med data. Rapporten anbefaler også at informasjon om historiske flommer tas i bruk.