søk

Nedbør-avløpsmetoden bruker frekvensanalyser av nedbørdata som input. Nedbørverdiene (og eventuelt snøsmelteverdier) overføres så til flomverdier ved hjelp av hydrologiske modeller eller formler som for eksempel flommodulen i PQRUT eller Rasjonale formel. Her burde det også nevnes noen andre nedbør-avløpsmodeller så som HBV modellen og eventuelt andre nedbør-avløpsmodeller

Det burde også legges inn relevant lenk til litt mer info om HBV-modellen og ev. andre relevante NA-modeller /enten her i teksten eller i høyre menyen).