søk

Det finnes per nå særskilte krav som stilles til flomberegninger for damsikkerhet. Selv om vi ikke er glade i dette så er det noe vi må forholde oss til. 

Foreløpig samler jeg derfor denne typen av informasjon under denne siden og så får vi etter hvert vurdere hvor og hvordan dette skal inn i Flomportalen