Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.04.2020 , sist oppdatert 19.05.2020

Vannføring og vannstand

Her kan det komme en kort innledende (generell) tekst om vannføringsdata og litt mer konkret informasjon om vannføring i samband med flomberegninger.

Så blir det samlet lenker til andre sider/dokumentasjon om vannføringsdata (hvordan det måles, samles inn, kontrolleres og hvor en kan finne det).

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
  at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\websites\beta.nve.no\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\websites\beta.nve.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 21

Bør vurderes: Skal feks Kontroll av hydrologiske data og Vurdering av representativitet og sammenlignbarhet også ligge i øvre menyen? Skal de ligge i høyre menyen begge eller begge ligge i hovedmenyen? Eller slik som det ligger nå?

Her et sted bør det også (vurderes) lagt inn noe om følgende (tenker jeg), fra 7-2015:

 • "Observerte" flomverdier (Vedlegg 8)
 • Variasjon av flombverdier i ulike landsdeler (erfaringstall) (vedlegg 9) 
 • Middelflom fra 170målestasjoner (vedlegg 10)