Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

På denne siden vil du finne relevant faglitteratur og diverse verktøy som er aktuelle når en skal utføre flomberegninger. Dette inkluderer både rapporter utgitt av NVE og annen nyttig informasjon fra andre aktører.