søk

Erfaringstall fra flomberegninger (Vedlegg 3, 4-2011)

Resultater fra flomberegninger som er utført ved NVE siden 1985 er studert. Døgnmiddelverdier for flommer med gjentaksintervall 1000 år er samlet og danner grunnlag for en vurdering av hvilke flomstørrelser man stort sett kan vente i de forskjellige landsdelene. Datagrunnlaget for denne vurdering er relativt godt i Sør-Norge, mens det er noe begrenset i Trøndelag og særlig i Nord-Norge.

Døgnmiddelverdier for q1000 i små felt, < 50 km2.

På Østlandet, vassdrag som drenerer til Sverige og vassdragsområdene 001 tom. 016, ligger flomverdiene stort sett mellom 600 - 1200 l/s pr. km2. De største verdiene er i meget små felt, hvor de i noen tilfeller kan være opp mot 1500 l/s pr. km2, eller i felt langt vest i området.

På Sørlandet og Vestlandet, vassdragsområdene 017 tom. 115, ligger flomverdiene stort sett mellom 1500 - 3000 l/s pr. km2, med de største verdiene, over 2000 l/s pr. km2, i felt et stykke innenfor kysten på Sørvestlandet og Vestlandet. I felt helt mot kysten er verdiene oftest i underkant av 2000 l/s pr. km2, og i de østligste områdene rundt og noen ganger under 1500 l/s pr. km2.

I Trøndelag, vassdragsområdene 116 tom. 143, ligger flomverdiene stort sett mellom 850 – 2000 l/s pr. km2, med avtagende størrelser østover.

Døgnmiddelverdier for q1000 i middels store felt, 50 - 500 km2.

På Østlandet ligger flomverdiene stort sett mellom 350 - 1100 l/s pr. km2, under 500 l/s pr. km2 lengst øst og over 1000 l/s pr. km2 aller lengst vest i området.

På Sørlandet og Vestlandet ligger flomverdiene stort sett mellom 700 - 2500 l/s pr. km2, med de største verdiene, over 2000 l/s pr. km2, i felt et stykke innenfor kysten på Sørvestlandet og Vestlandet, og de minste, under 1000 l/s pr. km2, i indre strøk på Sørlandet.

I Trøndelag ligger flomverdiene stort sett mellom 600 - 1800 l/s pr. km2, med avtagende størrelser østover.

Døgnmiddelverdier for q1000 i store felt, > 500 km2.

I enkelte felt på Vestlandet kan flomverdiene være større enn 1000 l/s pr. km2, ellers varierer de ned til under 300 l/s pr. km2 i meget store felt, større enn 6000 km2, og i Glomma kanskje under 200 l/s pr. km2. I Gaula i Sør-Trøndelag, et vassdrag med liten naturlig flomdempning, er flomverdiene på 850 - 750 l/s pr. km2 for felt mellom 2500 - 3500 km2. I Namsen ligger flomverdiene noe lavere, 800 – 600 l/s pr. km2.

Døgnmiddelverdier for q1000 i Nord-Norge.

I Nord-Norge, vassdragsområdene 144 tom. 247, varierer flomverdiene stort, særlig fra Nordlands- og Tromskysten til Finnmark. I Nordland og Troms finnes eksempler på flomverdier på over 2000 l/s pr. km2 i kystnære felt på opp mot 100 km2. I indre strøk av Nordland og Troms er flomverdiene under 1000 l/s pr. km2 og ned mot 700 l/s pr. km2. I Finnmark er flomverdiene stort sett under 1000 l/s pr. km2. De største verdiene er på Finnmarkskysten, mens på Finnmarksvidda kan de være på ned mot 500 l/s pr. km2, og i de store vassdragene ned mot 300 l/s pr. km2.