søk

Her kommer det info om hvordan en evaluering av flomberegning og ulike metoder/resultater bør gjøres med lenker til aktuell litteratur og andre sider.

Følsomhetsanalyser

Det er mange ulike typer følsomhetsanalyser som kan gjøres. 

Damtilsynet anbefaler/forlanger noen typer. Foreløpig legger jeg opp til en egen side om det uner siden "Damsikkerhet og flomberegninger".

Så kan det være egne typer følsomhetsanalyser knyttet til de ulike metodene, (eks hydraulisk modellering, men det er ikke med her). Hvordan skal vi lege opp det? Er det dekkende det som skal inn under damsikkerhet eller må vi ha noe mer?