Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Flomregime

Et flomregime indikerer hvilke prosesser som forårsaker de store flommene. Dette er i all hovedsak regn,
snøsmelting eller en kombinasjonen av disse. Små nedbørfelt responderer raskt, hvilket medfører at det
gjerne er kortvarige intense prosesser som fører til de største flommene. Dette er eksempelvis bygevær
om sommeren. For å kunne tilføre et nedbørfelt tilsvarende mengder vann ved utløpet som følge av
snøsmelting, må temperaturen og tilgjengeligheten på snø være svært høy. Dette betyr imidlertid ikke at
det ikke eksisterer små nedbørfelt hvor snøsmelteflommene er de største, men heller at dette er mer
uvanlig enn for større nedbørfelt. Det er imidlertid viktig å påpeke at snøsmelting ofte vil være med å
bidra til store flommer i små nedbørfelt i store deler av landet, men at bidraget fra snø ikke er like stort
som fra nedbør i form av regn. For mer om flomregimer se Stenius m. fl. (2014).