søk

Her kommer det info om hva som er spesielt gjeldende for regulerte vassdrag. Ev lenker til damforskriften osv...