Nigardsbreen, 18. september 2019. Foto: Jostein Aasen

NVE har laget et nytt faktaark om utviklingen av norske breer oppdatert med resultater fra 2018. Faktaarket er skrevet på norsk og engelsk.

Faktaarket kan også bestilles (så langt lageret rekker) ved å sende en epost til bre@nve.no. Oppgi fullt navn/institusjon, postadresse og ønsket antall eksemplarer.

Referanse:

NVE 2019. Oversikt over norske breer/Overview of Norwegian glaciers. NVE Fakta 08/2019, 4s. 
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2019/faktaark2019_08.pdf

 

Oversikt over NVEs faktaark bre

https://www.nve.no/hydrologi/bre/publikasjoner-publications/faktaark-fact-sheets/