Sedimenttransport har betydning i flere sammenhenger.

Her er noen eksempler på aktuelle problemstillinger i senere tid:

Publikasjoner

År: Serie:
Serie Nummer Tittel Forfatter
{{publication.SerieName}} {{publication.SerieNumber}} {{publication.Title}} {{publication.Author}}