Kjemiske elementer og forbindelser kan adsorberes eller inkorporeres i partikler. Transport og sedimentasjon av sedimentene kan dermed føre til en spredning av forurensninger.

Under de store flommene kan erosjon av forurensninger i jordsmonnet føres ut i vassdragene. Dette skjedde f.eks. i Pyramiden på Svalbard hvor PCB-innholdet i sedimentene i fjorden økte etter en stor flom i 2005. 

 

Partikkelbundet forurensning. Figur: J. Bogen