Vannkraftutbygging påvirker sedimenttransporten.

Sedimentmålestasjon ved Bingsfoss kraftverk. Foto: T. Bønsnes

Sedimentdata er viktig i tre sammenhenger;

1. I planleggingsfasen når volumet av sandfangene skal estimeres

2. I driftsfasen for å redusere turbinslitasje

3. Miljøvirkninger av reguleringene