Prøven filtreres på membranfilter der materiale over 0,45µm holdes tilbake og kan isoleres for videre analyse. Organisk materiale oksyderes bort, og den gjenværende uorganiske delen tilsettes instrumentet og sirkulerer i vannstrømmen.

Vha. detektorer registreres vinkelen til reflekterte laserstråler som treffer hver og en partikkel. Små partikler reflekterer laserstrålen i store vinkler, mens store partikler reflekerer små vinkler.

Programmet måler summen av alle partiklene og gir et nøyaktig bilde av hvordan sammensetningen i prøven er fordelt, størrelsemessig.  

 

Instrument for laserdiffraksjon. Foto Stine Gytri

Instrument for laserdiffraksjon. Foto Stine Gytri