Det utføres kornfordelingsanalyser av grovt materiale (sand, stein, og grus) fra jordprøver, bunnprøver og fluvialt materiale fra elver. Analysene foregår ved sikting.

Siktesats med forskjellig gitterstørrelse. Foto: Stine Gytri

Siktesats med forskjellig gitterstørrelse. Foto: Stine Gytri