Inngrepsstasjoner er stasjoner som ligger i nedbørfelt med regulering eller omfattende inngrep. Et viktig formål har vært å dokumentere virkningen av vassdragsreguleringer. Det er derfor foretatt målinger i en rekke elver som er påvirket av kraftutbygging. Det er eksempelvis også foretatt undersøkelser av virkninger av erosjonsforbygninger. Det er også målt sedimenttilførsel fra steinbrudd.