De regionale stasjonene skal være representative for vassdragene innenfor en region. De skal også kunne gjenspeile variasjoner i sedimenttransporten over lang tid og kunne brukes til å sammenligne og bedømme representatitvitet for kortere serier. Sedimenttransporten i regionale vassdrag vil som oftest være sammensatt av materiale fra flere forskjellige erosjonsprosesser.