Hydrologiske måledata innrapporteres til NVE elekronisk via AMIS eller ManWeb

AMIS-systemet er for elektronisk rapportering via e-post. ManWeb er et datasystem for manuell rapportering av vanndata til NVE over internett. NVE må opprette bruker for elektronisk innrapportering. Faktaarket samt beskrivelsene av datautvekslingsformatene gir veiledning for innsending av måledata til NVE.

For brukere av ManWeb, benytt link: ManWeb