Isskolen er laget for å øke kunnskapen som trengs for å ferdes på is. Sidene er under utvikling og er nå flyttet til varsom, NVEs nettsted for naturfarer.

Dette vil vi unngå!


Foto: Ragnar Ekker -  NVEs sikkerhetskurs, Sundvollen, februar 2010