Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 09.03.2020 , sist oppdatert 16.09.2021

Kartverktøy

På denne siden finner du aktuelle kartverktøy knyttet til flomberegninger i Norge

Liste over kartverktøy:

NVE Atlas inneholder de fleste av NVEs tematiske kartdata og er etatens hovedkarttjeneste på internett. Eksempler på temadata i NVE Atlas er nedbørfelt, innsjøer, elver, årsavrenning, fare- og aktsomhetskart for både flom og skred, sikringstiltak langs vassdrag, vannkraft (utbygd/ikke utbygd), vindkraft, hydrologiske målestasjoner m.m., samt link til ca 600 dybdekart for innsjøer. 
Tips & triks for NVE Atlas finner du her.

Kontakt

seNorge.no viser oppdaterte kart for snø, vær, vann og klima for Norge (døgn, måneder, år, klimaperioder og klima scenarioer). seNorge inneholder døgndata for vær, vann og snø helt tilbake til 1958, samt prognoser for neste 9 døgn. 
http://m.senorge.no/ er tilpasset bruk for mobiltelefon. seNorge er utviklet av NVE og Meteorologisk institutt.

Kontakt

NEVINA (Nedbørfelt- og vannføringsindeksanalyse) er en karttjeneste der du kan beregne nedbørfelt, feltparametere,  flom- og lavvannsindekser for et fritt valgt punkt i vassdraget.
Les mer om NEVIVA her.

Kontakt