Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.02.2015 , sist oppdatert 09.02.2022

Karttjenester

NVEs karttjenester og geografiske fagdata finner du på denne siden. Her kan du både se på data fra oss eller laste ned data til din egne maskin. Karttjenestene og datasettene er åpne for alle.

Får du ikke åpnet Kartkatalogen? Grunnen kan være at loggfilen din er stor. Slik sletter du loggfilen

►  Les mer om våre kartverktøy

Den enkle måte å sjekke ut et fagtema på er å gå til Kartkatalog fra NVE der du får tilgang til enkle "zoom inn og klikk" kart. Fra Kartkatalogen kan du også laste ned fagdata og hente våre WMS-tjenester (Web Map Service).

NVE Atlas gir deg tilgang til et bredt spekter av våre geografiske temadata. Kartverktøyet er først og fremst et støtteverktøy for forvaltningen.  

Vann-Nett driftes og utvikles av NVE, i samarbeid med Miljødirektoratet. Den nasjonal kartløsningen viser miljøtilstanden for vannet i landet vårt, og er sentralt i arbeidet med å sikre en helhetlig vannressursforvaltning som er i henhold til Vannforskriften. Vann-Nett er sentral for Norges rapportering til EU.

Karttjenesten xGeo brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred. Med kart og tid som utgangspunkt sammenstilles data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner tilbake til 1957, i tillegg til kart 9 dager frem i tid basert på værprognoser. seNorge er en noe forenklet utgave av xGeo egnet til oppslag knyttet vann, vær, snø og klima.

I karttjenesten NEVINA (nedbørfelt og vannføringsindeksanalyse) du få beregnet nedbørfelt, feltparametere, og såkalte indekser, for et fritt valgt punkt i et vassdrag. Tjenesten er mye brukt av energibransjen og planleggere, og er også svært populær blant konsulent som skal beregne vannføring etc. for et punkt i en elv.

NVEs tematiske geodata og karttjenester er også tilgjengelige fra Geonorge.no / Norge digitalt, og distribueres i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

" vi har oppdaterte data om energi, vann og naturfare "