Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 26.04.2019

Vassdragsdata

Vassdragsdata for Norge

De tre grunnleggende databasene for vassdragene i Norge er

  • Nedbørfelt / REGINE (REGIster over NEdbørfelt)
  • Innsjødata
  • Elvenettverk / ELVIS

Innsjødatabasen og ELVIS er etablert ved hjelp av digitalt kartverk i målestokk 1:50 000. Nedbørfeltgrensene i REGINE er tilpasser samme kartverk.

Databasene inneholder egenskaper og nasjonale koblingsnøklene/løpenumrene knyttet til elver, innsjøer og nedbørfelt. Videre har NVE geodata for vassdrag vernet mot vannkraftutbygging, flomsoner, utbygd vannkraft og hydrologiske målestasjoner.