Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.10.2015 , sist oppdatert 13.02.2018

Kartverktøy

Våre kartverktøy gir deg innsyn i fagdata fra NVE.

I Kartkatalog fra NVE finner du enkle "zoom inn og klikk" kart, lenker til NVEs karttjenester, WMS-tjenester (Web Map Service) og nedlasting av fagdata, samt metadata. Kan brukes på mobil, brett og PC.

Liste over kartverktøy:

NVE Atlas inneholder de fleste av NVEs tematiske kartdata og er etatens hovedkarttjeneste på internett. Eksempler på temadata i NVE Atlas er nedbørfelt, innsjøer, elver, årsavrenning, fare- og aktsomhetskart for både flom og skred, sikringstiltak langs vassdrag, vannkraft (utbygd/ikke utbygd), vindkraft, hydrologiske målestasjoner m.m., samt link til ca 600 dybdekart for innsjøer. 
Tips & triks for NVE Atlas finner du her.

Kontakt

xGeo er ekspertkartverktøy til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred. Med kart og tid som utgangspunkt sammenstilles data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner. xGeo inneholder griddede døgndata for vær, vann og snø helt tilbake til 1958, samt prognoser for neste 9 døgn. xGeo er utviklet av NVE, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Meteorologisk institutt.

Kontakt

seNorge.no viser oppdaterte kart for snø, vær, vann og klima for Norge (døgn, måneder, år, klimaperioder og klima scenarioer). seNorge inneholder døgndata for vær, vann og snø helt tilbake til 1958, samt prognoser for neste 9 døgn. 
http://m.senorge.no/ er tilpasset bruk for mobiltelefon. seNorge er utviklet av NVE og Meteorologisk institutt.

Kontakt

NEVINA (Nedbørfelt- og vannføringsindeksanalyse) er en karttjeneste der du kan beregne nedbørfelt, feltparametere,  flom- og lavvannsindekser for et fritt valgt punkt i vassdraget.
Les mer om NEVIVA her.

Kontakt

Vann-Nett Portal er en kartløsning for gjennomføringen av vannforskriften i Norge (EUs vanndirektiv). Innsyn i karttjenesten er åpen for alle.
Mer info om Vann-Nett.no finner du her.

Kontakt

Skredregistrering.no, karttjeneste for å registrere informasjon om skredhendelser. Informasjonen lagres i den nasjonale skredhendelsesdatabasen og er blant annet tilgjengelig i enkelt "zoom inn og klikk-kart" og i NVE AtlasTjenesten er tilpasset bruk sammen med regObs. Registreringer kan gjøres i Skredregistrering.no, eller påbegynnes i regObs-appen for så å legge inn mer info senere i Skredregistrering.no. Tjenesten som er åpen for alle krever innlogging med regObs brukernavn og passord.

regObs er et registreringsverktøy for naturfarerelaterte observasjoner. Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
regObs er tilgjengelig som app. Registreringer gjort i regObs-appen kan hentes opp Skredregistrering.no for innlegging av mer informasjon.

Kontakt

Iskart.no er en kartvisning for isobservasjoner, webkameraer som ser is, isulykker og svekket is pga reguleringer. Kartet er integrert mot databasen regObs.no hvor alle kan sende inn sine egne isobservasjoner (crowdsourcing). Det er linker til isvarsler på varsom.no og litteratur om sikker ferdsel på is. Noen vann har også link til egen side med svært detaljert informasjon om farlige steder.
NB: Husk du er ansvarlig for din egen sikkerhet og at istykkelsen normalt varierer på et vann. Isobservasjonene i kartet kan inneholde feil, og er kun punktobservasjoner. De er sjelden dekkende for hele vannet og må brukes sammen med egen kunnskap og fornuft. Posisjonen i kartet kan være en annen enn observasjonspunktet; sjekk kommentarene.

Kontakt

På ski opp Fagerfjellet i Troms. Foto: NVE, Bjørn Lytskjold
På ski opp Fagerfjellet i Troms. Foto: NVE, Bjørn Lytskjold

Snøskredterreng: Aktsomhetskart for snøskred finner du på dette kartet. Ønsker du å laste ned skreddata kan du gjøre det fra NVEs nedlastingsside.