Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 20.04.2016 , sist oppdatert 27.11.2017

Hvordan lager man et kart med en kommune framhevet?

Kartutsnitt fra NVEAtlas

Skru på KommuneMaske, N250 under Adminstrative områder under Adminsistrasjon i kartlagliste.

I dette laget er alle kommuner hvite. Det settes opp en spørring som viser alle kommuner bortsett fra

den vi vil framheve.

 

Filter finner i verktøykasse under Datakilder

Velg KommuneMaske, N250 som Data Source

Sett opp spørringen KOMMNAVN != Bindal

Juster gjennomsiktighet for kartlaget KommuneMaske, N250

 

for å best framhevings effekt.

 

Skriv ut kartet som vanlig.