Decorative map

Map location pin Kart

Registrering av skredhendelser, tilpasset bruk sammen med regObs

Skredregistrering.no

Skredregistrering.no, karttjeneste for å registrere informasjon om skredhendelser. Informasjonen lagres i den nasjonale skredhendelsesdatabasen og er blant annet tilgjengelig i enkelt "zoom inn og klikk-kart" og i NVE Atlas. Tjenesten er tilpasset bruk sammen med regObs. Registreringer kan gjøres i Skredregistrering.no, eller påbegynnes i regObs-appen for så å legge inn mer info senere i Skredregistrering.no. Tjenesten som er åpen for alle krever innlogging med regObs brukernavn og passord.