Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.04.2017 , sist oppdatert 27.11.2017

Avsluttning utdaterte karttjenester

Følgende utdaterte karttjenester/wms er blitt stoppet:

- Innsjodatabase

- Vindkraftverk

- Vindkraftverk1

- Nedborfelt

Følgende utdaterte karttjenester/wms er blitt stoppet:

- Innsjodatabase (erstattes av http://gis3.nve.no/map/rest/services/Innsjodatabase1/MapServer)

- Vindkraftverk(erstattes av http://gis3.nve.no/map/rest/services/Vindkraft/MapServer)

- Vindkraftverk1 (erstattes av http://gis3.nve.no/map/rest/services/Vindkraft/MapServer)

- Nedborfelt (erstattes av http://gis3.nve.no/map/rest/services/Nedborfelt1/MapServer)