Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.11.2018

Endret lagnavn i karttjeneste Vindressurser

kartlag 'Isingsintensitet' (6) er endret til 'Isingspotesial'

REST https://gis3.nve.no/map/rest/services/Vindressurser/MapServer

WMS: https://gis3.nve.no/map/services/Vindressurser/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS