Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 27.08.2018

Karttjeneste Flodbølgeoppskylling legges ned

Karttjenesten (WMS) "Flodbølgeoppskylling" er ikke lenger oppdatert, og blir nedlagt 2018.11.27.

Oppdaterte data med flodbølgeoppskylling finnes i Karttjeneste (WMS) "Fjellskred". 

se for mer metadata: https://kartkatalog.nve.no

I juni har NGI kommet med en nye rapport om Flodbølger etter fjellskred i Lyngen. Nye faresoner er definert og de er lagt inn i karttjenesten "Fjellskred"

https://gis3.nve.no/map/rest/services/Fjellskred/MapServer (lag 8: Sekundaer_faresoner)

Dermed er dataene i Flodbølgeoppskylling utdatert og karttjenesten legges den ned den 2018.11.27

 

Lenke til temakart for fjellskred i Lyngen: https://temakart.nve.no/link/?p=8336d2c6-8705-402b-07be-23ee39234de4