Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.03.2018

karttjenester: Elvenett , Vannkraft og HydrologiskeData er nå avsluttet

De gamle versjoner for 3 WMS/karttjenester: Elvenett , Vannkraft og HydrologiskeData

Er nå avsluttet !

De blir  Elvenett1 , Vannkraft1 og HydrologiskeData1

Gamle versjoner for 3 karttjenester: Elvenett , Vannkraft og HydrologiskeData

er nå avsluttet.

de nye adresser er:
•https://gis3.nve.no/map/rest/services/Elvenett1/MapServer
•https://gis3.nve.no/map/rest/services/HydrologiskeData1/MapServer
•https://gis3.nve.no/map/rest/services/Vannkraft1/MapServer

mer info (metadata, getcapabilities, etc) på kartkatalog.nve.no