Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.05.2018

Ny karttjeneste HydrologiskeData2

Ny karttjeneste / WMS for HydrologiskeData2

Den vil erstatte HydrologiskeData1

Den har et helt nytt laginndeling.

se kartkatalog.nve.no

ny kartlag inndeling

Ny i HydrologiskeData2 er kartlag inndelingen.

Måleserier er delt inn i 3 lag grupper

1) Sanntids måleserier

2) Aktive måleserier

3) Nedlagte måleserier

Innenfor disse gruppe lag er de ulike måleparemetere blitt til egne kartlag.  første i gruppelaget er målepunkt med Stasjonsnr som label i kartet

 

Kartlaget målestajoner har fått utvidet egenskapene med flere feltparametere (der de finnes)

 

REST adresse: https://gis3.nve.no/map/rest/services/HydrologiskeData2/MapServer

WMS adresse: https://gis3.nve.no/map/services/HydrologiskeData2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

 

HydrologiskeData1 avsluttes 01.09.2018