Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.11.2018

Ny karttjeneste/WMS Bre1

Ny karttjeneste/WMS Bre1

Den vil erstatte Bre som legges ned 01.02.2019

Tjenesten har flere nye kartlag

mer info på https://kartkatalog.nve.no

REST: https://gis3.nve.no/map/rest/services/Bre1/MapServer

WMS: https://gis3.nve.no/map/services/Bre1/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

 

Tjenesten har nye kartlag: Brehastighet, Senterlinjer, Bresjo_2014

og Breflate1952_1985 er erstattet av Breflate1947_1985