Ny karttjeneste Fjellskred1 erstatter "Fjellskred", som legges ned 2019.09.01.

Den nye karttjenesten inneholder oppdaterte data, og har en ny inndeling av kartlag.

mer info på: https://kartkatalog.nve.no

Ny karttjeneste Fjellskred1 med adresse: "https://gis3.nve.no/map/services/Fjellskred1/MapServer/WmsServer?" erstatter "Fjellskred", som legges ned 2019.09.01.

Den nye karttjenesten inneholder oppdaterte data, og har en ny inndeling av kartlag, der det skilles mellom scenarier med ulike årlige gjentaksinterfall og sammensatte faresoner.

innsynsløsning og metadata finnes på https://kartkatalog.nve.no.