Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 20.05.2019

Ny karttjeneste/WMS Fjellskred

Ny karttjeneste Fjellskred1 erstatter "Fjellskred", som legges ned 2019.09.01.

Den nye karttjenesten inneholder oppdaterte data, og har en ny inndeling av kartlag.

mer info på: https://kartkatalog.nve.no

Ny karttjeneste Fjellskred1 med adresse: "https://gis3.nve.no/map/services/Fjellskred1/MapServer/WmsServer?" erstatter "Fjellskred", som legges ned 2019.09.01.

Den nye karttjenesten inneholder oppdaterte data, og har en ny inndeling av kartlag, der det skilles mellom scenarier med ulike årlige gjentaksinterfall og sammensatte faresoner.

innsynsløsning og metadata finnes på https://kartkatalog.nve.no.