Ny karttjeneste/WMS Vindkraft2 (erstatter Vindkraft1, som legges ned 01.08.2019)

mer info på: https://kartkatalog.nve.no

Vi Beklager den korte levetiden av vindkraft1 tjenesten og ulempene det medfører.

OBS:  I den nye tjenesten er Vindkraft_konsesjonsbehandling (ID: 5) ikke lenger en "grouplayer"

 

https://gis3.nve.no/map/rest/services/Vindkraft2/MapServer

https://gis3.nve.no/map/services/Vindkraft2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS