Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.04.2017 , sist oppdatert 27.11.2017

Ny Karttjeneste/WMS "Vindressurser"

Ny Karttjeneste/WMS "Vindressurser", den erstatter Landvind

Ny Karttjeneste/WMS "Vindressurser"

REST: http://gis3.nve.no/map/rest/services/Vindressurser/MapServer

getcapabilities: http://gis3.nve.no/map/services/Vindressurser/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

 

Den erstatter karttjeneste "Landvind"

REST: http://gis3.nve.no/map/rest/services/Mapservices/landvind/MapServer

Landvind avsluttes umiddelbart.