Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 12.02.2019

Nye lagnavn på REST/WMS tjenester: "FlomskredAktR" og "JordskredAktR"

Nye lagnavn på REST/WMS tjenester: "FlomskredAktR" og "JordskredAktR"

https://gis3.nve.no/map/rest/services/FlomAktR/MapServer

https://gis3.nve.no/map/rest/services/JordAktR/MapServer

De 2 nye WMS - tjenester: "Flomskred aktsomhetsområder" og "Jordskred aktsomhetsområder" har fått nye lagnavn som bedre beskrive innholdet.

"Flomskred aktsomhetsområder" omhandler bare større Flomskred mens "Jordskred aktsomhetsområder" omhandler både jordkred og mindre flomskred.

Disse rasterdata er grunnlaget for «Jord- og flomskred -aktsomhetsområder», og viser både potensielle utløs- og utløpsområder.