Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.11.2017 , sist oppdatert 27.11.2017

Nye wms/karttjeneste Elvenett 1, Vannkraft1 og HydrologiskeData1

Nye versjoner for 3 WMS/karttjenester: Elvenett , Vannkraft og HydrologiskeData

De blir  Elvenett1 , Vannkraft1 og HydrologiskeData1

 

Nye versjoner for 3 karttjenester: Elvenett , Vannkraft og HydrologiskeData

de nye adresser er:

  • https://gis3.nve.no/map/rest/services/Elvenett1/MapServer
  • https://gis3.nve.no/map/rest/services/HydrologiskeData1/MapServer
  • https://gis3.nve.no/map/rest/services/Vannkraft1/MapServer

mer info (metadata, getcapabilities, etc) på kartkatalog.nve.no

De utgående WMS/karttjenester avsluttes 01.02.2018.

Obs! Datagrunnlaget for de utgående WMS/karttjenester oppdateres ikke lenger