Her finnes en oversikt over aktuelle veiledere og rapporter som er relevante ved planlegging og utbygging av fjernvarmeanlegg.

Konsesjonsbehandling:

 

 Kulturminner og kulturmiljøer:

 

.