søk

Saksgang A omfatter kraftledninger med spenning lavere enn 132 kV uansett lengde, kraftledninger kortere enn 15 km uansett spenningsnivå og transformatorstasjoner, koplingsanlegg og andre elektriske høyspenningsanlegg. For alle nye anlegg som ikke faller inn under områdekonsesjon, sendes konsesjonssøknad til NVE. Her finner du oversikt over de ulike stegene i saksbehandlingen av denne typer saker.

 

Trinn 1 - Søknad og høring

Tiltakshaver sender inn søknad etter energiloven. 

NVE sender søknaden på høring.  

Trinn 2 - Vedtak/innstilling

Når NVE vurderer tiltaket til å være tilstrekkelig opplyst fatter vi et vedtak. I noen saker sender NVE innstilling til Olje- og energidepartementet. 

Trinn 3 - Eventuell klagebehandling

Eventuelle klager sendes til NVE og behandles av Olje- og energidepartementet.