Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 17.09.2015 , sist oppdatert 30.04.2019

Saksgang B

Saksgang B omfatter kraftledninger med spenning 132 kV eller høyere, som også er lengre enn 15 km. Kraftledninger i denne kategorien skal meldes til NVE i henhold til § 4 i forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover. Formålet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltaket og gi grunnlag for fastsetting av utredningsprogram. I utredningsprogrammet fastsetter NVE spesifikke krav til konsekvensutredningen, som skal følge med konsesjonssøknad etter energiloven. Her finner du informasjon om de ulike stegene i saksbehandlingsprosessen for denne typer saker.

 

Trinn 1 - Melding og høring

Tiltakshaver sender melding med forslag til utredningsprogram for et planlagt tiltak.

NVE sender meldingen på høring. 

Trinn 2 - Utredningsprogram

Etter høringen av meldingen fastsetter NVE et endelig utredningsprogram.

 

Trinn 3 - Søknad og høring

Tiltakshaver sender konsesjonssøknad med konsekvensutredning til NVE.

NVE sender søknaden på høring.

Trinn 4 - Vedtak/innstilling

Når NVE vurderer tiltaket til å være tilstrekkelig opplyst fatter vi et vedtak. I enkelte saker sender NVE innstilling til Olje- og energidepartementet. 

Trinn 5 - Eventuell klagebehandling

Klager sendes til NVE og behandles av Olje- og energidepartementet.