Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 17.09.2015 , sist oppdatert 30.04.2019

Saksgang C

Saksgang C omfatter store kraftledningsanlegg med spenning på minst 300 kV og lengde på minst 20 km. For saker av denne typen skal det utarbeides en konseptvalgutredning som redegjør for behov og alternative prosesser, jf. forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven. Den som planlegger denne typen anlegg skal sørge for en ekstern kvalitetssikring av behov og konseptvalg. For kraftledninger som faller inn under denne kategorien sender NVE innstilling til OED, og Kongen i statsråd fatter vedtak om konsesjon. Her finner du informasjon om de ulike stegene i saksbehandlingsprosessen for denne type saker.

 

Trinn 1 - Konseptvalgutredning

Det utarbeides en konseptvalgutredning som behandles av Olje- og energidepartementet. 

Trinn 2 - Melding og høring

Tiltakshaver sender melding med forslag til utredningsprogram for et planlagt tiltak.

NVE sender meldingen på høring.

Trinn 3 - Utredningsprogram

Etter høringen av meldingen fastsetter NVE et utredningsprogram.

 

Trinn 4 - Søknad og høring

Tiltakshaver sender konsesjonssøknad med konsekvensutredning til NVE.

NVE sender søknaden på høring.

Trinn 5 - Innstilling til OED

NVE sender innstilling til Olje- og energidepartementet (OED).  

 

Trinn 6 - Behandling i OED og vedtak

Olje- og energidepartementet forbereder saken, og vedtak fattes av Kongen i statsråd.