Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 23.04.2019

Saksgang for små kraftverk

Trinn 1 - Før du søker

Dette må en finne ut før det kan søkes om et småkraftverk.

Trinn 2 - Søknaden

Det er lurt å skrive en god og gjennomarbeidet søknad.

Trinn 3 - Konsesjonsbehandlingen

Dette skjer under konsesjonsbehandlingen

Trinn 4 - Vedtak

Blir det ja eller nei?

Trinn 5 - Oppfølging av en ev. konsesjon

Er det gitt konsesjon så følger miljøtilsynet opp