Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 23.04.2019

Trinn 1 - Før du søker

Å lese seg opp på forhånd kan forenkle prossessen senere. Det er også noen essensielle spørsmål som må besvares før du kan gå i gang med å utforme en søknad. Er for eksempel småkraftprosjektet konsesjonspliktig? Etter hvilket lovverk skal småkraftprosjektet behandles og hva sier retningslinjene for behandlingen av små kraftverk? Er vassdraget verna eller er det en del av samla plan?

Det første du må ta stilling til er om prosjektet ditt er konsesjonspliktig. Dersom du som tiltakshaver er i tvil om utbyggingen kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser, kan meldeskjema for konsesjonspliktvurdering sendes til NVE for vurdering. Er tiltaket ditt mindre enn 1MW og ikke konsesjonspliktig, så er det kommunen som vil behandle saken etter plan- og bygningsloven. Er tiltaket mindre enn 1MW og konsesjonspliktig, så skal NVE skrive en innstilling og fylkesmannen gjøre vedtak. Søknad skal dermed sendes til NVE i disse tilfellene.

Kraftverk over 1 MW er som regel alltid konsesjonspliktige. Her skal det utarbeides en søknad som NVE skal behandle. I boksen nedenfor kan du finne fakta knyttet til utbygging av små vannkraftverk.