Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 23.04.2019

Trinn 3 - Konsesjonsbehandlingen

Etter at søknaden er sendt inn vil en saksbehandler gå gjennom søknaden og kvalitetssikre den. I neste omgang blir konsesjonssøknaden sendt på en offentlig høring slik at parter kan få uttale seg. Etter høringen er det tid for befaring. Til slutt i prosessen skal det skrives et vedtak. Dette er i grove trekk det som skjer under konsesjonsbehandlingen av et småkraftverk.

Fra 1. januar 2010 har fylkeskommunen hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. NVE forbereder saken og gir sin innstilling til fylkeskommunen. Olje- og energidirektoratets delegeringsbrev, saksbehandlingsrutiner og standardvilkår finner du i oversikten over relevant informasjon.

Last ned

Orienteringsbrev til høringspartene der NVE gjør vedtak

Bokmål

Nynorsk

 

Orienteringsbrev til høringspartene i saker der fylkeskommunen gjør vedtak

Bokmål

Nynorsk

 

Delegeringsbrev fra Olje- og energidepartemntet

Standardvilkår til bruk for fylkeskommunen