Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 23.04.2019

Trinn 4 - Vedtak

NVE kan gjøre et endelig vedtak i konsesjonssakene for småkraftverk. Utfallet blir enten et ja, eller et nei. Vurderingene som NVE legger til grunn presenteres i et eget dokument. Alle vurderingene som er gjort er basert på retningslinjene fra OED.

 

I vedtaket er alle interesser og verdier lagt til grunn og vurdert opp mot hverandre. NVE gjør dermed en helheltig vurdering og ser på positive og negative konsekvenser for både almenne og private interesser ved en eventuell utbygging av småkraftverket.

Vedtaket kan påklages av de som har klagerett og det er en klagefrist på 3 uker etter at vedtaket er gjort offentlig. Klagen skal sendes til NVE som vil vurdere om det er grunnlag for å endre vårt vedtak. Hvis det ikke er grunnlag for dette vil saken bli sendt over til Olje- og Energidepartementet som vil vurdere klagen og komme med et endelig vedtak. Dette vedtaket kan ikke påklages.